نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد 95

رشته های مختلف دانشگاهی


نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد 95 رشته های مختلف دانشگاهی


سید مرتضی جابر موسوی – رتبه 1135 رشته زبان و ادبیات فارسی ارشد 95   

سجاد اسدی – رتبه 52 رشته الهیات و معارف اسلامی ارشد 95 

رضا محمدی – رتبه 125 رشته فیزیک ارشد 95 

رتبه 316 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95 

مرضیه اردکانی – رتبه 426 رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ارشد 95 

حسن رضایی نژاد – رتبه 508 رشته مهندسی عمران ارشد 95 

نسرین جلیلیان – رتبه 920 رشته زبان و ادبیات فارسی ارشد 95 

میررضا میرمناف زاده – رتبه 3 رشته حسابداری ارشد 95   

سعید براتی – رتبه 121 رشته مدیریت ارشد 95

بهروز افشاری – رتبه 145 رشته مهندسی عمران ارشد 95   

محمد کریمی – رتبه 286 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95   

رضا محقق – رتبه 304 رشته علوم سیاسی ارشد 95   

عبدالکریم خوشمیرزاده – رتبه 437 رشته روانشناسی ارشد 95

اکرم جعفری – رتبه 784 رشته تاریخ ارشد 95

محمد علیزاده – رتبه 1565 رشته مهندسی عمران ارشد 95   

ایمان صابری – رتبه 786 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95 

حسین قربانیان – رتبه 241 رشته منابع طبیعی و رتبه 27 محیط زیست ارشد 95 

سلمان رویشگر – رتبه 147 رشته ژئوفیزیک و هواشناسی ارشد 95 

علی اصغر اسماعیلی – رتبه 110 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95 

حسین فلاحی – رتبه 7 رشته بیوشیمی بالینی ارشد 95  

مونا اصغرزاده – رتبه 369 رشته مدیریت ارشد 95 

رتبه 339 رشته مهندسی عمران ارشد 95 

رتبه 19 رشته علوم تربیتی 2 ارشد 95 

علا مهرپویا – رتبه 25 رشته علوم اجتماعی ارشد 95 

متین رضایی – رتبه 2592 مهندسی کامپیوتر و رتبه 3651 فناوری اطلاعات ارشد 95  

محمد حسین قطره نبی – رتبه 1 رشته مهندسی نساجی ارشد 95 

فرزاد راسخ – رتبه 233 رشته مهندسی عمران ارشد 95 

رتبه 389 رشته حسابداری ارشد 95 

نینا ریاحی – رتبه 282 رشته علوم جغرافیایی ارشد 95 

فرزاد جوکار – رتبه 273 مهندسی شیمی و رتبه 53 فرآوری و انتقال گاز ارشد 95 

سید سجاد عابدی – رتبه 574 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95 

رامین سربازجدی – رتبه 2390 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

حامد عدالت – رتبه 62 رشته هنرهای پژوهشی و صنایع دستی ارشد 95 

رتبه 119 رشته علوم سیاسی ارشد 95 

رتبه 767 رشته مهندسی برق ارشد 95 

نیما نامور – رتبه 12 رشته مهندسی مواد و متالوژی ارشد 95 

میثم دلشاد – رتبه 1405 رشته مهندسی عمران ارشد 95 

مهین موسوی – رتبه 13394 رشته مهندسی کامپیوتر ارشد 95 

محمد بهاری – رتبه 13 رشته مهندسی برق ارشد 95 

محسن درویشی نژاد – رتبه 238 رشته مهندسی برق ارشد 95 

رتبه 442 رشته معماری ارشد 95 

رتبه 3230 رشته مدیریت اجرابی ارشد 95 

حسین محمدی – رتبه 251 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95 

رتبه 3 رشته علوم تربیتی 1 ارشد 95 

کمیل نصیری – رتبه 677 رشته علوم تربیتی 1 ارشد 95 

سجاد کرمی – رتبه 1607 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95 

رتبه 1614 رشته مهندسی برق ارشد 95 

حسین رضایی – رتبه 399 مهندسی شیمی و رتبه 98 فرآوری و انتقال گاز ارشد 95 

عابد دانش – رتبه 1 رشته منابع طبیعی ارشد 95 

رتبه 460 رشته حسابداری ارشد 95 

حسین درتومی – رتبه 101 رشته مهندسی نفت ارشد 95 

حسین جمالی – رتبه 821 رشته مهندسی عمران ارشد 95 

امیرمحمد اخوان– رتبه 227 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95 

الناز حسن پور – رتبه 13 رشته مدیریت اجرایی ارشد 95 

علیرضا الهیاری – رتبه 72 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95 

فرشید محمدخانی نژاد – رتبه 413 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95 

ارسلان امرانی – رتبه 952 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95 

شاهین تبریزی – رتبه 2081 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95 

سید محمدرضا حسینی – رتبه 186 رشته حسابداری ارشد 95 

الهام نبوی – رتبه 369 رشته حسابداری ارشد 95 

رضا محرمی – رتبه 1618 رشته حسابداری ارشد 95 

رتبه 3191 رشته حسابداری ارشد 95 

محمدحسن شیرازی – رتبه 59 رشته مهندسی عمران ارشد 95 

فاطمه رستمیان – رتبه 26 رشته روانشناسی 1 ارشد 95 

پریسا حیدری – رتبه 55 رشته روانشناسی 2 ارشد 95 

سید علی حسینی – رتبه 365 رشته علوم سیاسی ارشد 95 

احمد علیون – رتبه 121 رشته مهندسی شیمی ارشد 95 

حسن خلوتی – رتبه 37 رشته فیزیک ارشد 95

محمد نادری – رتبه 65 رشته فیزیک ارشد 95

محمدرضا مبارکی – رتبه 260 رشته فیزیک ارشد 95

سجاد صدیق – رتبه 36 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

عمادالدین سرآمد – رتبه 62 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

جعفر حسین زاده – رتبه 589 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

علی آزادی فر – رتبه 460 مهندسی شیمی و رتبه 122 فرآوری و انتقال گاز ارشد 95

محمداحسان اسلامی – رتبه 53 رشته علوم اقتصادی ارشد 95

فرزاد شریف زاده – رتبه 57 رشته الهیات و معارف اسلامی ارشد 95

رتبه 795 رشته مهندسی برق ارشد 95

رتبه 126 رشته مهندسی مواد و متالوژی ارشد 95

محمدحسن پوستچی – رتبه 13 رشته تاریخ ارشد 95

اکبر سیفی – رتبه 11 رشته مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات ارشد 95

علیرضا عرب زاده – رتبه 2 رشته حسابداری ارشد 95

رتبه 80 رشته ایمنی صنعتی ارشد 95 

رتبه 62 رشته مدیریت ارشد 95 

رتبه 11 رشته تاریخ ارشد 95 

میثم فرهمندی – رتبه 266 رشته مهندسی برق ارشد 95  

محسن منجزی – رتبه 2566 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

سجاد حیدرزاده – رتبه 100 رشته علوم اقتصادی ارشد 95

مینا محمدظاهری – رتبه 952 رشته فیزیک ارشد 95

فرشاد رسولی – رتبه 40 رشته حسابداری ارشد 95

حمید درزی – رتبه 1268 رشته حسابداری ارشد 95

سید کسری حیدری – رتبه 6 رشته الهیات و معارف اسلامی ارشد 95

تهمینه آقاجانی – رتبه 69 رشته مهندسی کشاورزی – علوم دام و طیور ارشد 95

رتبه 297 رشته مهندسی کشاورزی – علوم دام و طیور ارشد 95

حمیدرضا روستا – رتبه 702 رشته مهندسی عمران ارشد 95

رامین نیکزاد – رتبه 94 رشته مهندسی برق ارشد 95

مهدی کیا – رتبه 23 رشته مهندسی شیمی ارشد 95

مهدیه رئوفی – رتبه 5 رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ارشد 95

مهرداد قربانی فرد – رتبه 4 رشته حقوق ارشد 95

ناصر احمدزاده – رتبه 680 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

رتبه 24 رشته مهندسی نساجی و پلیمر ارشد 95

رتبه 24 رشته مهندسی منابع طبیعی ارشد 95

رتبه 161 رشته علم اطلاعات و دانش شناسی ارشد 95

رتبه 146 رشته علوم اقتصادی ارشد 95

رتبه 11 رشته علوم جغرافیایی ارشد 95 


این پست به تدریج تکمیل خواهد شد و کارنامه های جدید افزوده می شوند.