بیهوش شدن رضا رشیدپور|فیلم بیهوش شدن رضا رشید پور|از هوش رفتن رضا رشید پور در تلوزیون|بیهوش شدن رضا رشید پور مجری برنامه حالا خورشید شبکه 3


http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/11/6/5752363_547.jpg

رضا رشیدپور حین اجرای برنامه حالا خورشید بیهوش شد.

محدثه سنایی‌فر، مدیر روابط عمومی برنامه "حالا خورشید" در خصوص وضعیت حال رضا رشیدپور گفت: حال آقای رشیدپور خوب است و به دلیل افت فشار در بیمارستان بستری شده است.
شیدپور در حال حاضر در اورژانس تحت نظر بوده و قرار است از وی نوار مغز گرفته شود.


واکنش کاربران فضای مجازی به بیهوش شدن رضا رشید پور