به گزارش پارس ناز عکس هایی فوق العاده زیبا از یک دختر جذاب 16 ساله 
در امریکا که شباهت بسیار زیادی به عروسک باربی دارد.

عکس های زیباترین و جذاب ترین دختر جهان شبیه به عروسک+عکس

عکس های زیباترین و جذاب ترین دختر جهان شبیه به عروسک+عکس

عکس های زیباترین و جذاب ترین دختر جهان شبیه به عروسک+عکس

عکس های زیباترین و جذاب ترین دختر جهان شبیه به عروسک+عکس

عکس های زیباترین و جذاب ترین دختر جهان شبیه به عروسک+عکس