عکس نوشته پروفایل متولدین اسفند ماه برای تلگرام | متن و جملکس متولد اسفند |تصاویر من یک اسفندیم


اسفند یا اسپند (در زبان فارسی افغانستان: حوت)، در زبان پشتو کب (به پشتو: کب) و در زبان کردی ره‌شه‌مه‌ (به کردی: رەشەمە)، دوازدهمین و آخرین ماه سال خورشیدی است. اسفند سومین و آخرین ماه فصل زمستان است. این ماه در سال‌های عادی ۲۹ روز و در سال‌های کبیسه ۳۰ روز دارد. این ماه از روز ۳۳۷م سال شروع می‌شود و در روز آخر سال (در سال‌های عادی روز ۳۶۵م و در سال‌های کبیسه روز ۳۶۶م) پایان می‌یابد.

برج فلکی اسپندماه برج حوت (ماهی) است که دوازدهمین برج فلکی از دایرةالبروج است. نماد برج اسپند، دوماهی (در انگلیسی Pisces) نامیده می‌شود. عنصر این برج آب است.

در گاه‌شماری رسمی ایران نام این ماه از نام ماه دوازدهم گاه‌شماری اوستایی نو برگرفته شده‌است. در گاه‌شماری [زرتشتی] پنجمین روز هر برج نیز اسپند نام دارد و دراسپندروز از اسپندماه، جشن سپندارمذگان برگزار می‌شود. ایزد این ماه امشاسپندسپندارمذ است.

سپندارمذ در اساطیر اوستایی و باورهای زرتشتی یکی از امشاسپندان و ایزدبانوی زنان و زمین و نگهبان و پاسدار زایش و باروری است و نماد فروتنی، پرستش و فرمانبرداری به شمار می‌رود.

عکس نوشته های زیبا برای متولدین اسفند, جملاتی برای متولدین اسفند

 

خصوصیات متولدین اسفند, جملکس های متولدین اسفند

 

خواندنیهای دیدنی, جملکس های ماه تولد

 

عکس نوشته های زیبا برای متولدین اسفند, جملاتی برای متولدین اسفند

 

خصوصیات متولدین اسفند، جملکس های متولدین اسفند

 

جملکس های متولدین اسفند, طالع بینی متولدین اسفند

 

عکس نوشته های زیبا برای متولدین اسفند, جملاتی برای متولدین اسفند

 

خواندنیهای دیدنی, جملکس های ماه تولد

 

خصوصیات ماه تولد, خواندنیهای دیدنی

جملکس های متولدین اسفند

 

عکس نوشته های زیبا برای متولدین اسفند, جملاتی برای متولدین اسفند


 

عکس نوشته های متولدین اسفند, خصوصیات متولدین اسفند


 

جملکس های متولدین اسفند, طالع بینی متولدین اسفند,


 

جملاتی برای متولدین اسفند, خصوصیات ماه تولد


 

عکس نوشته های زیبا برای متولدین اسفند