بازگشت کیمیا علیزاده از المپیک برزیل

کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک برزیل

کیمیا علیزاده به همراه تیم ملی تکواندو کشورمان در المپیک 2016 ریو بامداد جمعه در میان استقبال مردم به کشور بازگشت
عکسهایی از بازگشت کیمیا علیزاده از المپیک 
2016


کیمیا علیزاده در این دوره از مسابقات مدال برنز را کسب کرد
این مدال اولین مدال بانوان ایران در تاریخ المپیک بوده است
کیمیا علیزاده با پدر و مادرش

کیمیا علیزاده با پدرش

کیمیا علیزاده با پدرش

کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک برزیل

کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک برزیل

کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک برزیل

کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک برزیل

کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک برزیل

کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک برزیل

کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک برزیل

کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک برزیل

کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک برزیل

کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک برزیل

کیمیا علیزاده در بازگشت از المپیک برزیل

کیمیا علیزاده و مربی اش مهرو کمرانی