علت مرگ مادر علی مسعودی + عکس

مادر علی مسعودی درگذشت

علت مرگ مادر علی مسعودی + عکس

مادر علی مسعودی درگذشت

مادر علی مسعودی که حدود 4 ماه بود در بیمارستان بستری بود به دلیل کهولت سن درگذشت

علت مرگ مادر علی مسعودی کهولت سن اعلام شده حدود یک سال در بستری بیماری بوده

علی مسعودی

علی مسعودی پدیده خندوانه که توسط این برنامه به معروفیت رسید مدتی قبل از خبر مریضی و بد بودن حال مادرش گفته بود

علی مسعودی در پست اینستاگرامش خبر فوت مادرش را داد و گفت از دعا های شما ممنونم ولی متاسفانه ننه امشب به رحمت خدا رفت

علت مرگ مادر علی مسعودی + عکس