حذفیات کنکور|کنکور 96|فهرست حذفیات کنکور 96 رشته ریاضی تجربی انسانی

حذفیات کنکور 96|فهرست حذفیات دروس عمومی وی اختصاصی کنکور 96

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1396


  الف) دروس عمومی

نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات و ملاحظات
قرآن و تعلیمات دینی2 (دین ‌و زندگی 2) 222 دوم 93 1-  فعالیت‌ها شامل: نمونه یابی درصفحة 11- خودکاوی در صفحات 89 ، 90 و 118 - مقایسه در صفحة 91- ذکر نمونه‌ها در صفحات 106، 117 و 129- تطبیق در صفحات 119 و 151- همفکری در صفحة 128 - تفکر در آیات در صفحة 130- بررسی در صفحات 131، 167 و 180 2- پیشنهاد­ها در صفحات 14، 28 تا 31، 41، 59، 67، 75، 83، 109، 123، 133، 143، 159، 187 و 189 3- یادآوری­ها در صفحات 2 تا 3، 101 و 111 4- شعر صفحة 15 5- پاورقی­های کتاب 6- ترجمه­هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است. 7- گام­ها در صفحات 27، 47، 97، 108، 123، 142، 158، 173 و 188 8- بیشتر بدانیم در صفحات 23، 25 تا 27، 57 تا 58، 93 تا 96، 99، 120 تا 122، 141 تا 142، 153 تا 157، 171تا 172، 185 تا 186  9- مطالب نوشته شده در کادر آبی: صفحات 8 تا 11و 19 تا 21 و 39 تا 40نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات و ملاحظات
قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی 3 ) 251 سوم 94 1- فعالیت‌ها شامل: بررسی در صفحات 15، 30، 102، 176 , 190، 202، جست‌وجو در صفحة 39 راه حل در صفحة 192 شناسایی عوامل در صفحة 203 تطبیق در صفحات 42، 44، 88، 139 خودارزیابی در صفحات 113، 161، 178 مقایسه در صفحة 120 اندیشه در صفحة 138 طبقه‌بندی در صفحة 189 2- برای مطالعه‌ها : در صفحات 15 تا 16، 28 تا 29، 33، 34 تا 35، 41، 44 تا 46، 56 تا 57، 65 تا 66، 78، 90 تا 91، 92، 99، 101 تا 102، 120 تا 121، 126 تا 129، 140، 150، 162 تا 163، 174، 181 تا 182، 192 تا 195، 205، 207 تا 212 3- پیشنهادها : در صفحات 35، 47، 57، 72، 93، 106، 115، 131، 141، 165، 183، 195 4- گام‌ها : در صفحات 18، 71، 107، 130، 151، 166، 206  5- یادآوری‌ها : در صفحات 6 تا 7، 154، 168 تا 169 6- ترجمه‌هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است. 7- پاورقی‌ها  نام کتاب
کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات و ملاحظات
معارف اسلامی ( دین و زندگی ) 1/285 پیش‌دانشگاهی 95 1- فعالیت‌ها شامل : - بررسی در صفحات 28، 51 ، 59، 61، 72، 96 - برنامه‌ریزی در صفحه 62 -  پیشنهاد در صفحة 20، 29، 40، 77 ,88- ذکر نمونه‌ها در صفحه 47- خودارزیابی در صفحات 34،36،69، 73-  هم‌اندیشی در صفحات 93 و  98،  مقایسه در صفحه 33، پیام  آیات در صفحه24، یادآوری در صفحه3 2- برای مطالعه: در صفحات 10 تا 12، 19 تا 20، 53 تا 54، 63، 75 تا 76، 95، 97 تا98، 99 تا 102، 110 تا 138 3- ترجمه‌هایی که در مقابل آیات نوشته شده است. 4- پاورقی‌ها 5- کتاب‌نامهنام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات و ملاحظات
عربی 2 کلیه رشته­ها (به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی)   1/224 دوم 93 - بخش‌های الصورالجمالیه فی القرآن الکریم فی رحاب نهج البلاغه و فی ظلال الدعاء - تمامی متون تحت عنوان «کَـیـفَ» در هر ده درس کتاب - مبحث اسماء خمسه - مبحث «أشعةُالقمـرِالفِضّـیَّـةُ» (جایگاه صفت در ترکیب اضافی) - مبحث تطابق عدد و معدود
عربی3 کلیه رشته‌ها (به ‌استثنای‌ رشته ادبیات و علوم انسانی)   1/254 سوم 94 - نوع تقسیم حال:«حال فعلیه و اسمیه» - مبحث«واو حالیه» / مبحث (ماضی+ ماضی= ماضی بعید یا ماضی ساده) و (ماضی + مضارع = ماضی استمراری) - نقش «حال» بودنِ کلمه «وَحدَهُ» - فعل مضاعف - اسماء خمسه - پاورقی درباره نکره مقصوده بودن (أیّ) و (أیّة) - بحث توابع (عطف بیان و صفت) - متن دوم درس دوم تحت عنوان المشهدُالثانی و بَعدَ مُرورِ زَمَن - معتلات مزید؛ - فعل استثنائی «رأی،یری، رؤیةً، رَبه همراه مشتقات آن» ؛ - معتلات مجهول مانند: قیلَ، یُـقالُ ؛ - اعراب تقدیری اسم مختوم به ضمیر متکلم ی مانند نِعمَتی ؛ - تشخیص نوع اعلال و تشخیص ماقبل اعلال؛ - تشخیص حروف اصلی در معتلات؛ - ذکر نوع مفعول مطلق در «أیضاً، حقّاً، جیدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ...»؛ - - نکته های صفحه 61 (دو نوع حال تا پایان صفحه و دو سطر اول صفحه 62)؛ - متن داستانی خانواده آقای مجدّی؛ - واژه های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب
درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛ - بخش ملحقات در انتهای کتاب

ب) دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات و ملاحظات
شیمی 2 و آزمایشگاه 1/227 دوم 93 - مطالب بیشتر بدانید، آزمایش کنید. - نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب‌های آلی جزو هدف‌های برنامه درسی شیمی نیست.
شیمی 3 و آزمایشگاه 1/257 سوم 94
شیمی 1/289 پیش دانشگاهی 95
آمار و مدلسازی( علوم ریاضی) 3/234 دوم 93 فصل هشتم
فیزیک (1) و آزمایشگاه 2/206 اول 92 - قسمت‌های مطالعات آزاد، پیوست‌ها، آونگ‌های مخروطی، حرکت‌های دورانی در سطح قائم - زندگی‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان
فیزیک (2) و آزمایشگاه 2/226 دوم 93
فیزیک (3) و آزمایشگاه ( علوم ریاضی) 4/256 سوم 94
فیزیک ( علوم ریاضی) 2/293 پیش‌دانشگاهی 95


ج) دروس تخصصی گروه علوم تجربی

نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات و ملاحظات
زیست­ شناسی و آزمایشگاه 1 (دوم)   1/231 دوم 93 بخش‌های بیشتر بدانید،جدول­ها، پانویس صفحات و پیوست‌های کتاب
زیست شناسی و آزمایشگاه 2 (سوم) 1/261 سوم 94
زیست شناسی 2/290 پیش‌دانشگاهی 95
آمار و مدلسازی ( علوم تجربی) 5/258 سوم 94 فصل هشتم
فیزیک (1) و آزمایشگاه 2/206 اول 92 قسمت‌های مطالعات آزاد، پیوست‌ها، آونگ‌های مخروطی، حرکت‌های دورانی در سطح قائم زندگی‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان
فیزیک (2) و آزمایشگاه 2/226 دوم 93
فیزیک (3) و آزمایشگاه (علوم تجربی) 3/256 سوم 94
فیزیک  (علوم تجربی) 1/288 پیش‌دانشگاهی 95
شیمی 2 و آزمایشگاه 1/227 دوم 93 - مطالب بیشتر بدانید، آزمایش کنید. - نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب‌های آلی جزو هدف‌های برنامه درسی شیمی نیست.
شیمی 3 و آزمایشگاه 1/257 سوم 94
شیمی 1/289 پیش‌دانشگاهی 95

 

 د) دروس تخصصی گروه علوم انسانی  

نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات و ملاحظات
عربی 2 رشته ادبیات و علوم انسانی   2/224 دوم 93 - در بخش‌های الأضواء القرآنیة و فی رِحابِ نهج البلاغة فقط از آن دسته از کلمات و عبارات استفاده می­شود که در متن دروس به کار رفته باشد و در انتهای کتاب در بخش واژه نامه نیز درج شده باشد. - واژه‌های جدید در بخش کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
عربی 3 رشته ادبیات و علوم انسانی 2/254 سوم 94 -  بخش‌های الصُوَرُ الجَمالیّة فی القرآن الکریم و فی رِحابِ نهج البلاغة و فی ظِلالِ الدُعاء - تشخیص نوع اعلال؛ - تشخیص ماقبل اعلال؛ - تشخیص حروف اصلی در معتلات؛ - ذکر نوع مفعول مطلق در «أیضاً، حقّاً، جیدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ...»؛ به عنوان نمونه: درس 7 ص 79 بخش کارگاه شماره 3 «کلمه کثیراً گاهی در جمله نقش مفعول مطلق را ایفا می‌کند.» - واژه‌های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛ - بخش ملحقات در انتهای کتاب.
عربی  رشته ادبیات و علوم انسانی 1/316 پیش‌دانشگاهی 95 - ملحقات جمع سالم - کلیه پاورقی­ها - درس 8 ص 67 بخش قواعد دو سطر «و قد یکون العامل اسماً...» تا «بغیر الحق»