مهتاب کرامتی در جمع ملی پوشان والیبال نشسته
عکس های مهتاب کرامتی
مهتاب کرامتی به جمع تیم والیبال نشسته بانوان رفت تا دقایق طولانی را با این بازیکنان گپ صمیمی داشته باشد.او در جمع بازیکنان نشست و مدت زیادی را با آنها صحبت کرد. آرزوی موفقیت و صحبت از مسائل انگیزشی حول صحبت های کرامتی بود اما حضور این بازیگر مطرح روحیه بازیکنان را بسیار بالا برد.
کرامتی که به اتفاق مدیر برنامه هایش در جمع دختران والیبال نشسته حاضر شده بود با حوصله دقایقی طولانی با آنها به عکس گرفتن و خوش و بش مشغول شد تا جو اردو کاملا تغییر کند.
تصاویر مهتاب کرامتی با تیم ملی والیبال
تصاویر مهتاب کرامتی
مهتاب کرامتی
مهتاب کرامتی همراه تیم ملی والیبال