ماه محرم 95|تاریخ شروع محرم 95|تاریخ دقیق شروع محرم 95|تاریخ تاسوعای 95|تاریخ عاشورای 95|ماه محرم 95 چه روزی است|اوین روز محرم 95 مصادف با چه روزی است|تاریخ شروع ماه محرم سال 1395

تاریخ شروه ماه محرم 95

اولین روز ماه محرم الحرام 1395 (1438) چه روزی است؟

شروع ماه محرم 1395 - 2016 - 1438 چه روزی است؟

اولین روز محرم 1395 (1438) مصادف با دوشنبه 12 مهر 1395 می باشد.

تاسوعای حسینی محرم 1395 مصادف است با سه شنبه 20 مهر 95 و عاشورای حسینی مصادف است با چهارشنبه 21 مهر 1395